TRATRIN’NY FARANY EEE


Samy tratrin’ny farany daholo intsika eee !!! Izay foana no henoko androany efa nanomboka tamin’ny dimy ora maraina (ora ifohazako). Samy faly daholo ra-Malagasy efa miala aina ny taona 2009 … Iza tokoa moa no halahelo an’io taona io? Ny taona 2009 amiko aloha dia mendrika antsoina hoe “taonan’ny henatra” satria tsisy n’inoninona vanona fa fanapotehana sy korontana no nasetry. Taona izay niheverin’ny sasany botry saina fa taonan’ny “fanantenana” nefa toa lasa taonan’ny “fanaintainana”.

Tadidiko laotra ny lalana efa naleha tamin’ny taona 2007 sy 2008 ka noheveriko hoe 2009 izany no taona hijinjana ny vokatra … tssss … “gaga eo ialahy” hoy ilay namako izay. Ireo sombin’asa kely mba efa vita tamin’ny 2007 sy 2008 toa lasa lavenona sisa ankehitriny satria nisy an’ilay ben’ny tanàna iray izay naniry mafy ny ho mba lasa filohan’ny repoblika.

Dia ahoana fotsiny izany? Inona moa no ambara? Io izy io! Eo ampamaranana ny taona 2009 dia POTIKA TANTERAKA ny toe-karena. Ny AGOA tsy hisy intsony amin’ny 2010. Maro dia maro ireo orinasa nikatona sy nandroaka mpiasa. Tapaka ny fanampiana ara-bola avy any amin’ny Eropeanina (FED) sy ny FMI (FRPC) ka mety tsy ho voaloha intsony ny karaman’ny mpiasa-panjakana (ny miaramila ao anatiny ;-)). Ny ankabeazan’ny orinasa Malagasy dia tsy mahaloa hetra intsony.

MIKORONTANA ny ara-tsosialy. Lasa mitobaka eran’ny tanàna ny mpivarotra (izay ireo tsy an’asa ihany) ka mitarika tsy filaminana. Ny vaky trano sy ny fanendahana lasa nirongatra.

Ny Miaramila, Zandary sy Pôlisy dia minia jamba, marenina sy maona satria hono “tandroka aro ny vozona”. Ireo namany mba masaky miteny tonga dia mahazo kobay …

TSY MILAMINA  NY FIRENENA MALAGASY – VERY NY FIRENENA MALAGASY. Izany no firenena lovaintsika amin’ny taona 2010 …

Advertisements

2 thoughts on “TRATRIN’NY FARANY EEE

  1. Maloka be izany fijerin’ialahy izany ah. Mafy ny fiainana fa na dia izany aza tsy maintsy atraka ny loha 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s