Krismasy 2009? Dia ahoana ary?


Arahabaina intsika rehetra tratrin’ ity krizy mafy krismasy ity. Mino sy manantena aho fa samy somebiseby amin’ny fety sy firavoravoana maro isan’karazany intsika rehetra (eny e, misy ihamy koa ireo izay voatery mbola tsy maintsy mitady vola fa tsy met ampy ny eo am-pelatanana).

Na dia fety aza ny andro dia somary sahiran-tsaina ihamy ny tena rehefa miheritreritra momba ny toe-draraha eto amin’ny tanana. Ny krizy politika tsy mety tapitra. Ny krizy sosialy efa manomboka mamaivay. Ny … tsy haiko intsony e! Marina tena manomboka matahotra ny amin’ny hoavin’ny fireneko, ny namako, ny havako, ny vadiko sy indrindra indrindra ny tenako (ie izaho aloha dia tena tia tena be mihintsy e). Raha izao tantaran’adala izao no mitohy dia ho aiza intsika rehetra? Dia sanatria ve ho matin’ny hanoanana eto daholo ve ny faritany 22? Dia hifamono, hifanendaka eto ve intsika rehetra. Very daholo mandrakizay tokoa ve ireo silany kely izay efa nitsinjovana? Very ao anatin’ny aizina tsisy fiefarany ve ity Nosiko ity? Tsisy intsony ve ny fanantenana?

Maro ireo fanontaniana ireo no mibosesika ato an-dohako. Na dia mitsikitsiky sy mivanivany aza ny manodidina ahy ato an-trano dia tsy mety miala ato an-dohako ilay tenin’ilay ra-namana izay: “vita daholo intsika amin’ny taona 2010″… Vita daholo ahoana? Valiny boraingina: tapaka omaly ny AGOA – tapaka ny FED – tapaka ny FRPC  tapaka daholo e! Dia inona intsony ny antsika? Aza valiana hoe: “vitantsika Malagasy irery foana io e!” Vita inona? Aza mivarotra saka be loha eo e! Paingotra aza tsy vita!

Mangidy sy maizina be ny taona 2010 raha izao no mitohy. Ny mpitondra lasa tsy mahatsiaro ny tena fidobokin’ny adalany eo amin’ny fiainan’ny vahoaka. Ny mpanohatra tsy manaiky lembenana intsony. Ny miaramila miandany. Mitombo toy ny parasy ao am-bala ny tsy an’asa. Ny mpampiasa vola tsy taitra amin’ny  Madagasikara intsony …

Very an-dalana ny Tanindrazana ka inona no mba afaka ataontsika? Neutre ve ianao? Ao anatin’ny “majorite silencieuse” ve ianao? Dia mino tokoa ve ianao fa mbola hisy dikany izany amin’ny 2010?

Dia ahoana ary?

Advertisements

4 thoughts on “Krismasy 2009? Dia ahoana ary?

  1. Vita daholo ahoana e !
    Ka isika ary tsy mino ny tenantsika akory hoe mety havita zavatra na misy na tsy misy fanampiana. Io fahatokisana ny tena io hono no mampiavaka ny Afrikana sy ny Indiana, ry zareo tsy manaiky lembenana amin’ny zavatra hainy sy vitany.

    Tsy valy boraingina ny miteny hoe tsy ilain’ny Gasy ny manankina ny fiainanay amin’ny fanjairana ankajom-bazaha.Mbola tantsaha foana ny ankamaroan-tsika (70% sa nihena mila hamarinina) nefa nopepoana fa asa tsy tsara ny fambolena ny mi-bizina sy asa birao ihany no milay hono. Tsy hamokatra fiara na ôrdinatera mihintsy i Madagasikara, tsy hisy tsenam-bola(bourse) zany eto raha izany no heverina fa taratrin’ny fandrosoana. Ny fambolena amiko no vahaolanan’ny taon-jato manaraka ka mila tohanana mafy. Ny fanantentana eo an-tanantsika fa tsy eny amin’ny vazaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s